Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Unit Pengolahan Kelapa Sawit Mini (PKS Mini) oleh: Dr. Ir. M.A. Ghani, Direktur Utama PTPN III (Persero) dan Prof. Dr. Arif Satria, Rektor IPB University

Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Unit Pengolahan Kelapa Sawit Mini (PKS Mini) oleh: Dr. Ir. M.A. Ghani, Direktur Utama PTPN III (Persero) dan Prof. Dr. Arif Satria, Rektor IPB University